O Náutico de Portonovo en conxunto co Departamento de imaxe de FEGAS organiza un curso de Fotografía Submarina digital os días 1,2 e 3 de maio.

CURSO FOTOGRAFIA SUBMARINA DIGITAL


17/03/2009 |   O Náutico de Portonovo en conxunto co Departamento de imaxe de FEGAS organiza un curso de Fotografía Submarina digital os días 1,2 e 3 de maio co horario seguinte:

* Venres 1 (tarde): Clase teórica
* Sábado 2 ( mañá e tarde): Clase teórica e practica
* Domingo 3 (mañá e tarde): Clase teórica e práctica.

Ponente:
Este curso será impartido por Arturo J. Telle, profesional independente de fotografía submarina, actual Campión de España de devandita modalidade, así como Instrutor PADI (Professional Association of Diving Instructors) de Fotografía Digital Subacuática.

Concepto:
Trátase dun curso de capacitación técnica e práctica na fotografía submarina. Vai dirixido a buceadores que teñan a suficiente experiencia no buceo como para poder exercer esta actividade de xeito autosuficiente e segura, e que queiran complementar devandita actividade coa fotografía.

Programa:
O curso consta de 6 horas lectivas de instrución teórica e polo menos 3 inmersiones supervisadas de práctica.
Nivel avanzado: Para aqueles que xa teñan coñecementos de fotografía, ou algunha práctica na fotografía subacuática. Farase soamente un breve repaso das nocións básicas de fotografía, dando maior peso a aspectos como creatividade e composición, así como a edición digital de imaxes.
O programa ideal é dun fin de semana, comezando respectivamente o venres pola tarde con clase teórica, e concluíndo o domingo pola tarde.

Temario:
* Propósito do curso
* Que é a fotografía
* Términos básicos de fotografía
* Tipos de equipos fotográficos: cámaras e obxectivos
* Equipos submarinos de fotografía e os seus accesorios
* Particularidades do medio acuático e o seu problemática
* Física da luz no auga
* Cor e espectro
* Exposición
* Enfoque e lonxitude focal
* Profundidade de campo
* Fotografía con flash
* Composición
* Control do movemento
* Buceando con cámara: seguridade e medio ambiente
* Mantemento do equipo
* Procesamiento digital de imaxes

Documentación:
Ao principio do curso entregarase a cada participante un dossier cun resumo da información que será tratada no curso.
Ao final do curso se expedirá a cada participante un diploma acreditativo da participación exitosa no curso.

Requisitos:
Será necesario dispoñer de titulación de buceo, así como seguro de buceo en vigor. Adicionalmente suxírese, aínda que non é imprescindible, que cada participante realice polo menos 30 inmersiones, de modo que poida bucear de xeito seguro sen necesidade de ser guiado nas inmersiones do curso. Así mesmo cada participante dispoñerá do seu propio equipo de buceo.

Inclúense na cota de participación os seguintes conceptos:
* O material didáctico teórico
* Polo menos 3 inmersiones en grupos de máximo 6 alumnos
* Diploma
O curso esta pensado para un máximo de 12 persoas

O curso é libre, podendo participar no mesmo todas aquelas persoas independientemente da organización que haxa expedido o titulo de buceo.

A matricula é de 145 euros. Para aqueles buceadores que pertenzan a un Club afiliado a FEGAS e estean en posesión da Licenza federativa do ano en curso, o departamento de imaxe de FEGAS subvenciona o 30% do valor do curso, podendo aumentar esta se non se completase o coubo establecido.

Unha vez cubertas as prazas por rigorosa orde de inscripción, quedarían en reserva aqueloutras solicitudes recibidas por se algún dos inscritos désese de baixa.

Para a inscripción dirixirse a Club Náutico de Portonovo, Tel. 986 723 266 (horario de 10:0 a 13:30 Horas e de 16:00 a 19:00 horas) e correo electrónico nauticoportonovo@hotmail.com.

A inscripción co pago incluído deberá ser realizado antes do día 22 de Abril en Caixanova, nº de Conta 2080 0455 04 0040109580, debendo enviar por fax (986724175) ou por correo electrónico o justificante do pago da matrícula.

doc