A PÁXINA WEB DO NÁUTICO RENOVASE


22/08/2008 |   A páxina web do Náutico de Portonovo renovase. O náutico de Portonovo, pensando en dar mellor servicio os seus usuarios incorporou a súa páxina web o idioma castelán e o inglés, permitindo que os servicios e actividades poidan ser lidas nestos dous idiomas. Paulatinamente iranse incorporando tódolos textos ós dous idiomas.