ASNAUGA e ENCE posibilitan que a Ría de Pontevedra esté cardioprotexida


30/06/2020 |   Mediante o plan Social de Ence dotarase de desfibriladores e a capacitación do persoal necesario para a súa utilización

Polas instalacións dos clubs náuticos, pasan cada ano multitude de persoas, entre socios, usuarios e alumnos das súas escolas. Ademais, ao estar próximas a praia ou lugares de veraneo, o número de persoas aumenta considerablemente.

Os estudos mostran que a probabilidade de supervivencia aumenta notablemente cando se realiza a RCP e utilízase un DEA antes de que chegue unha ambulancia. Estes mesmos estudos demostran que só se dispón dun DEA nun 2% dos casos, e que co DEA aumenta a supervivencia un 24%.

Nun estudo realizado por ASNAUGA, detectouse a falta de equipamento de seguridade nas zonas marítimas, cun volume de poboación importante. Da primeira actuación realizada dependerá moitas veces o que se poidan minimizar a mortaldade por problemas cardíacos. Por iso, presentou un proxecto ao Plan social de Ence para crear unha rede de primeira intervención en varias instalacións náuticas deportivas da ría de Pontevedra.

Con este proxecto, Asnauga, crea unha rede na Ría de Pontevedra de desfibriladores que permiten dar unha resposta inmediata en caso de problemas cardíacos, sendo a primeira en estar dotada dun sistema de axuda sanitaria en materia cardíaca en portos deportivos de Galicia, concienciando á poboación dunha vida saudable. Dará un servizo máis a todas os visitantes e embarcacións que acudan ás devanditas instalacións náuticas, e turistas en xeral. Así como ser soporte auxiliar do SERGAS á hora de poder minimizar posibles problemas cardíacos.

Coa aprobación do proxecto por parte de Ence, vai dotar á Ría de Pontevedra do equipamento en materia de primeira intervención cardíaca, con persoal dos clubs formados e capacitados para o seu uso, e así servir de apoio ao SERGAS. A instalación realízase en: Parte sur da Ría de Pontevedra: Real Club de Mar de Aguete e Club Náutico de Beluso; Parte Norte da Ría de Pontevedra: Portos deportivo de Combarro, Real Club Náutico de Sanxenxo, Club Náutico de San Vicente, aos que se suma o Club Náutico de Portonovo, con isto cóbrese practicamente as dúas marxes da Ría desde o principio ao final da mesma.

A instalación e formación terminarase ao longo do mes de xuño, formándose nunha primeira fase a 33 persoas.

O impacto deste proxecto é moi importante. A zona de actuación abarca unha ampla densidade de poboación, e estaría amparada pola instalación destes equipos, de tal maneira que se podería minimizar o impacto negativo dos problemas cardíacos por falta de atención nos primeiros momentos, xerando en todo caso, unha confianza na cidadanía ao saber que poden ter un punto de apoio próximo.

Os posibles beneficiarios deste proxecto, serán practicamente o 90% da poboación costeira da Ría de Pontevedra, @teniendo en cuenta ademais, que nesta Ría atópanse as poboacións con máis densidade turística de Galicia, que albergan a máis de 100.000 persoas na época estival.

O SERGAS, tamén se beneficia con este proxecto, ao dispoñer destes equipos de primeira intervención, que permiten unha rápida e primeira intervención en caso de problemas cardíacos, así como o persoal e directivos dos clubs ao formarse neste sistema.

Con todo, cremos que con só salvar unha vida, é máis que suficiente para poder dispoñer destes equipamentos nas zonas definidas.