Documentación

Apuntes


Posta a punto da embarcación

Para mante-la súa embarcación en perfecto estado para botala ó mar, deberá estar ó tanto de todo o que ocorre nela.